Stavanger Domkirkes Motettkor

Stavanger Domkirkes Motettkor

1974

Hadland, Arne

Julesalmer fra Stavanger Domkirke

[1996 ]

Stavanger Domkirkes Pikekor

Glade jul

[1987]

Stavanger Domkirkes Ungdomskantori

Stavanger Domkirkes Ungdomskantori

1986

Hadland, Arne

Rop med fryd!

1987

Stavanger Domkirkes Pikekor

Glade jul

1987
Toggle menu