Ganddal pikekor

Ganddal pikekor

1965

Saunes, Randulf

Deilig er jorden EP

[u.å.]

Saunes, Randulf

Han tek ikkje glansen av livet EP

[u.å.]

Gundersen, Willy

All that thrills my soul

[u.å.]

Aano, Arne

Guds barn eg er

[u.å.]

Aano, Arne

Styr du min vandring

[1968]

Aano, Arne

På Golgata åpnet han vei

[u.å.]

Aano, Arne

Guds barn eg er

[u.å.]

Ganddal pikekor

Ganddal pikekor

1965
Toggle menu