Åse -Marie Nesse var en lyriker, forfatter og oversetter fra Klepp. Flere av hennes dikt har blitt tonesatt.

Toralf Johannessen, med tilnavnet «Dusten», var en byoriginal i Stavanger. Han var aktiv innen mye, og likte å samle inn til veldedighet. Her tok Johannesen blant annet i bruk trommespill og visesang.

I starten var alt svart. Så kom olja. "Oljå" er en humoristisk musikal ,basert i Haugesund,om kilden til alt moderne liv!

Mary Hart er en tv-personlighet fra South Dakota, som har vært aktiv sanger. Hun har aner fra Rogaland.

Ungdomsklubben Guff var med å arrangere flere konserter og underholdningsshow i Haugesund på 70-tallet.

Tobias Sandstøl fra Lund kommune var den siste vekteren ved Valbergtårnet i Stavanger. Han var engasjert i arbeiderbevegelsen, og skrev flere dikt/viser angående dette temaet.

Kristian Haukland Lund var en av revykreftene i Karmøy på 1910-tallet, som sanger og skuespiller.

Visesanger Anette Gilje ble født i Stavanger, og vokste opp på Hinna. Hun flyttet til Drammen i 1980, og synger stort sett på østlandsk.

Harry Hagland var en allsidig musiker, komponist, tekstforfatter og arrangør fra Haugesund, med mesteparten av sitt virke i Stavanger. Han lagde blant annet sanger og melodier for Magnus Samueslen.

Nils B. Sørensen var aktiv som skuespiller, revy og viseforfatter i Stavanger, under navnet "Peter-Peter".

Marcus Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund.

Clara Evangeline Njaa var en norsk-amerikansk sopransanger, med aner fra Stavanger og Jæren.

Toggle menu