Godtfred «Jokken» Orre var en musiker fra Jæren som spilte på radioen i USA.

Arne F. Grønlund ble kjent som en musikkinstitusjon i Stavanger. Han var sentral i utviklingen av byens profesjonelle orkestermiljø.

Ynglingeforeningen spilte ikke bare en rolle innen Stavangers kristenliv. De var også sentrale innen musikalske sammenhenger. I 1899 startet de sitt eget strykeorkester.

Stian Aareskjold er en trompetist og noteskriver fra Stavanger. Han er medlem av Det Norske Blåseensemble.

Fiolinisten Sveinung Sand har vært en sentral skikkelse i Stavanger Symfoniorkester siden tidlig på 1980-tallet.

Golden Age er en rutinert trio fra Stavanger/Sandnes-distriktet.

Humorkameratene var en revygruppe fra Egersund/Stavanger. Den hadde utspring fra Show Chow.

Kor de Lye hører til på Jæren..

Teddy & The Hot Shots var en gruppe fra Haugesund. De hadde forbindelse med Busserulls.

Pub-band fra Sandnes.

The Bønders fra Sandnes, tidenes liveband.

Målånå rythm’n’ blues-band samlet en rekke musikalske krefter fra Lund.

Toggle menu