Andreas Ege Larsen var kjent som en dyktig fiolinist i Stavangertraktene. Han omkom under en ulykke i ung alder.

Hugo Aareskjold gjorde stor nytte som musiker og korpsdirigent i Stavanger.

Gitarkameratene fra Strand.

Cabaretensemblet var en underholdningsgruppe fra Strand som startet opp høsten 2001

Showbizbandet ble dannet av revykongen Tom Bratteli og fotograf Roar Bjørkhaug.

Paul Leo Austevik var en trekkspiller og amatørkomponist fra Karmøy. Flere av barna og barnebarna har markert seg innen musikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant dem er Leif Ove Andsnes.

Harald Alvestad er en musikklærer og musiker fra Strand.

Underholdningsgruppe fra Sand i Suldal.

Lågadrag er en toradergruppe fra Suldal.

Trekkspill/toraderorkesterorkester fra Suldalsosen.

Humorprosjekt fra Stavanger.

Sokndal Amatørorkester var aktivt fra 1939-1996.

Toggle menu