Paul Leo Austevik var en trekkspiller og amatørkomponist fra Karmøy. Flere av barna og barnebarna har markert seg innen musikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant dem er Leif Ove Andsnes.

Underholdningsgruppe fra Sand i Suldal.

Lågadrag er en toradergruppe fra Suldal.

Trekkspill/toraderorkesterorkester fra Suldalsosen.

Konrad Bårdsen har markert seg innen mangt og mye på Karmøy, som revyer, kabareter og trekkspilling.

Jærbelgen trekkspelklubb

Jærbelgen

2012

Hå Trekkspillklubb

Jubileums Fonogram 2008

2008

John Mæland er født i 1929, og har vært aktiv i kulturlivet i Sandnes i hele sitt voksne liv.

Erling Grimstvedt var en sjømann og trekkspiller fra Haugesund.

Rasmus Dahl var kjent som trekkspiller og pianist gjennom hele fylket.

John Nikolaisen, fra Askøy, er en musiker, dirigent, sanger og lærer basert på Moi. Flere av hans barn er veletablerte innen det norske musikkmiljøet.

Alf Aase var en musiker og postmann fra Haugesund.

Toggle menu