Lars Tore Serigstad er en musiker fra Vikeså.

Trommeslager Nils Westerlund var en legendarisk skikkelse innen Haugesunds musikkliv. Han ble en viktig del av byens korpsmiljø i flere tiår.

Trommegutane fra Sand vant konkurransen om å representere Norge i under en konsert ved verdensutstillingen i Sevilla, med sine vannkomposisjoner.

Tobias Halvorsen var en felespiller fra Karmøy.

Simon Pedersen Stol var en spelemann fra Vestre – Karmøy.

Ole Olsen Ferkingstad var en høyt aktet spelemann fra Karmøy.

Folkemusikkarkivet for Rogaland (RFA), Ryfylkemuseet, har innsamling, katalogisering og formidling av folkemusikk og folkedans som arbeidsfelt.

Trygve Thomasson Fuglestad var en spellemann fra Bjerkreim.

Ivar Thomasson Fuglestad var en spellemann fra Bjerkreim.

Georg (Thomasson)Washington Fuglestad var en spellemann med opphav fra Bjerkreim.

Olav J. Bråtveit var en felemaker og spillemann fra Suldal.

Kristine Friborg Lunde (også oppgitt som Stine Christine Lund) var den første kvinnene som fikk en gate i Stavanger oppkalt etter seg . Hun var musiker , og skal i følge sagnet ha fått sin utdannelse fra Nøkken. Hun ble også kalt for byens første dikterinne. Hun var domorganist i Stavanger fra 1729-1761.

Toggle menu