Henrik Dybdahl Henriksen gjorde god nytte for seg innen flere felt i Haugesund. Hans store engasjement har betydd mye for byens musikkhistorie.

Bernhard R. Høiland ble kjent som den glade sanger fra Stavanger. Han gjorde en viss suksess i USA. Han var opphavsmann til "Når det våres i Stavanger."

Bjarne Mæland var en sanger og fiolinist fra Klepp.

John J. Østvold var en musiker og sanger fra Sandnes .

Ottar Pahr-Iversen var en sentral skikkelse innenfor det fri-kirkelige sang og musikklivet i Stavanger. Utenom sangen, spilte han flere instrumenter.

Sigurd Sandvik var en sanger fra Suldal.

Ingolf Ytreland var en sanger fra Karmøy.

Henrik Kleveland fra Øvre Vats var lideskapelig opptatt av sang.

Einar Steensnæs var en kjøpmann og sanger fra Haugesund.

Ingvar Ingebrethsen var en sanger og fiolinist fra Stavanger

Eirik Asgautson Steinnes var en lærer, bonde og kirkesanger fra Finnøy, basert på Klepp. Han skrev også sangtekster.

Ole Gabriel Ueland var en politiker ,stortingsrepresentant. lærer, bonde , lensmann, klokker og kirkesanger fra Skåland i Lund kommune.

Toggle menu