Menighetsmisjonen i Haugesund sitt musikklag.

Indremisjonen var det sterkeste religiøse organisasjonen i Haugesund. Med bred virksomhet hadde de også en egen musikkforening.

Prest Jens Otterbech, født i Alta, oppvokst i Christiania, hadde virke i Randaberg i mange år. Han var en musikalsk mann, og ga ut flere salmesamlinger.

Harry Hagland var en allsidig musiker, komponist, tekstforfatter og arrangør fra Haugesund, med mesteparten av sitt virke i Stavanger. Han lagde blant annet sanger og melodier for Magnus Samueslen.

Snekkermester Lars Sæbø var en kjent skikkelse i Stavangers kristelige sangmiljø

Sven Oftedal Wetteland fra Stavanger, som i ung alder dro til USA, var en mann av mange kunstneriske interesser, deriblant sang og musikk.

Dag Øverland er en musiker, komponist og studiotekniker fra Stavanger.

Marcus Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund.

Alvin Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund

Massøse Samueline Lyngholm var kjent for sin gode sangstemme.

Stavangers mestertyv Ingvald Enersen skal ha hatt en musikalsk åre og kunne traktere strykeinstrumenter.

Kantor Wilhelm Helland gjorde en stor innsats for musikklivet i Stavanger.

Toggle menu