Berdines Bjørnevaag (Bjørnevåg) var en fargerik personlighet fra Ryfylke, blant annet som kirkesanger.

Biskop Eivind Josef Berggrav-Jensen fra Stavanger hadde stor interesse for salmer, og skrev i alle fall en selv.

Jostein Jacobsen var sanger, hobbymusiker , komponist og musikkinstrumentmaker fra Stavanger. Han dirigerte/ledet flere kor og komponerte selv melodier.

Skomaker Olaus Vagle var en dyktig sanger, ofte brukt kirkelige sammenhenger.

Theodor Svensen Rimestad var 14 år da familien emigrerte fra Nærbø til USA. Her ble han senere professor i musikk ved Augsburg College. Han skrev og oversatte salmer.

Forfatter Ragnhild Antonia Maria Foss fra Sokndal oversatte flere salmetekster til norsk.

Gunhild Rønning, født Rasmussen, var en sanger, musiker og korpsdirigent, født i Stavanger. Hun gjorde grammofoninnspillinger.

Sverre Undheim,keyboardist / organist / sanger fra Nærbø.

Torfinn Thorsen er en komponist, musikkprodusent og musiker fra Randaberg som solodebuterte i 2018

Åse -Marie Nesse var en lyriker, forfatter og oversetter fra Klepp. Flere av hennes dikt har blitt tonesatt.

Menighetsmisjonen i Haugesund sitt musikklag.

Indremisjonen var det sterkeste religiøse organisasjonen i Haugesund. Med bred virksomhet hadde de også en egen musikkforening.

Toggle menu