Oluf Johnsen var en kunstmaler og organist fra Stavanger.

Schola Cantorum er et kor fra Høyland i Sandnes.

Husets Trekkspillklubb er en religiøs underholdningsgruppe fra Klepp.

Haugesundsbandet Himmelhamn fant inspirasjon til ny musikk i gamle salmetekster. Bortgjemte og glemte tekster tas frem og kulturarven gis en ny aktualitet. De leverer låter i spennet mellom det helt nære og det sfæriske.

Eirik Asgautson Steinnes var en lærer, bonde og kirkesanger fra Finnøy, basert på Klepp. Han skrev også sangtekster.

Ole Gabriel Ueland var en politiker ,stortingsrepresentant. lærer, bonde , lensmann, klokker og kirkesanger fra Skåland i Lund kommune.

.Torkell Mauland var lærer, lokalhistoriker, folkeminnesamler , statsstipendiat og kirkesanger fra Time.

Egersundsgruppa Fredriks Venner tok for seg tekster av den danske åndskjemperen og salmedikteren Nicolai Fredrik Severin Grundtvig.

Døble, Ragne Marie

Si, hvem er Han

2016

Døble, Ragne Marie

Salmefryd

2014

Vestenfor sol var en gruppe bestående av Rogalandsmusikere.

Målfrid Vestvik Bjåstad er en sanger fra Randaberg.

Toggle menu