Samarbeidsprosjekt som ble startet i 2003 mellom John Erik Kaada fra Stavanger og den amerikanske vokalisten Mike Patton .

Cornelius Øvregaard var en operasanger fra Klepp, som gjorde stor karriere i Tyskland .

Odd Ihle var en sanger og musiker som vokste opp i Stavanger.

Sinding, Christian

Songs

1999

Grieg, Edvard

Songs

p1997
Toggle menu