Andreas Mortensen var en prest og sangtekstforfatter, født i Stavanger.

Frithjof Mollerin fra Stavanger var som oberst i Frelsesarmeen en av organisasjonens mest markante lederskikkelser. Han skrev også salmer og sanger.

Tønnes Torsteinson Dahle var en bladkommisær og sangbokutgiver fra Hetland.

Kina-Kvartetten, senere kjent som Damekvartetten, var et godt avholdt sangkor i Stavangers kirkelige sammenhenger.

Rune Vidar Fjelde har vært aktiv innen den kristne sangkretsen i Egersund siden 14 årsalderen.

Amerikapastor og salmedikter Sven Olsen Sigmond kom fra Sigmundstad på Fister.

Margrethe Bersagel (født Fjelde) var kjent som en dyktig sanger i Stavangertraktene, før hun flyttet til USA med sin ektemann.

Andreas Bersagel var en salmedikter og sangbokforfatter fra Stavanger, bosatt i USA.

Levitation var et kristent hardrockband fra Strand.

Religiøs sanger fra Dirdal .

Vegskille var et kristenrockband fra Torvastad.

VASVIK MEDIA filmer kristen forkynnelse i tale og sang. Brukes i TV, YouTube, Facebook og WEB.

Toggle menu