Lyder Juul var en organist, pianist, sanger og pedagog fra Haugesund. Han fikk stor anerkjennelse innen alle felt.

Karsten Bøe fra Nærbø var en populær spelemann, sanger og komponist i Sandnes- distriktet.

Pianist Marit Thorkildsen (født Skadsem) var en populær skikkelse innen Sandnes sitt kultur og musikkliv.

Pianist/organist Harald Dahlstrøm er en av Bergens mest velbrukte musikere, men opphavet er fra Stavanger.

Haakon Fotland var en organist, sanger og komponist fra Egersund.

Magnhild Mo er en allsidig musiker fra Stavanger.

Marko Iversen Kanic er en skuespiller fra Stavanger, som også har vært aktiv innen musikken.

Hanna Kim er en koreansk musiker basert i Sokndal.

Sander Slettebø Grøsfjell er en skuespiller, sanger , komponist , konsertarrangør og musiker fra Bjerkreim.

Andreas Garborg var ettertraktet spelemann , samt fele og trekkspillmaker fra Jæren.

Enevald Line var en lærer , organist og kirkesanger fra Time.

Lærer Hans Hognestad var aktiv innen flere felt på Jæren, ikke minst musikken.

Toggle menu