Øystein Stensheim er en tenor fra Molde , oppvokst på Moi i Lund kommune, og nå basert i Oslo.

Gjertrud Lunde er en sanger fra Bergen, Jørpeland og Larvik, men nå bosatt i Køln .

Kirkekoret ved Sandnes menighet.

Per Sigmund Rettedal er en sanger, sangpedagog, musikalsk leder og dirigent fra Sandnes.

Ruth Sakkestad (senere Henriksen, så Lyngheim) var en sanger fra Haugesund.

Johannes Dueland var en kjent og godt brukt mann innen Haugesunds sangerkretser.

Organist John Mølstre Fjon ble født i Haugesund i 1904.

VIVA er en spydspiss i Norge innen korvirksomhet og har framhevet Sandnes/Sør-Rogaland i nasjonale og internasjonale konkurranser og kongresser i Europa, USA, Asia og Sør-Afrika.

Sofie Mathilde "Sussi" Ringen Malmin var en populær sangerinne fra Haugesund.

Georg Blom var en operasanger fra Haugesund.

Etter fru. Anna Paaske , født i Kongsberg,åpnet sin skole i Haugesund, ble det en stor framgang innen solosangere.

Ståle Kleiberg er en sentral komponist,musikkviter og skribent fra Stavanger, nå bosatt i Trondheim.Han har hatt betydelig internasjonalt gjennomslag.

Toggle menu