Othar Toresen var en sanger og skuespiller fra Stavanger, som døde i ung alder.

Jon Laberg fra Stavanger ble mest kjent som overlege i Bergen med spesialisering innen rusproblematikk. Men før dette var han markant innen revy og sangmiljøet i fødebyen.

Arne Vold (Wold) var en sanger og skuespiller fra Stavanger.

Før advokatkarrieren til haugesunderen Bjørn Ole Vikse tok for mye tid, var han aktiv innen visesang og teater.

Ole Erga fra Stavanger ble beskrevet som en utømmelig revysanger.

Ingvald Nordby (noen steder skrevet som Norby) Johnsen var en populær revysanger fra Stavanger.

Jens Gjelsten var en skuespiller og sanger fra Stavanger,

Joakim Tønnesen var en skomaker, revyartist, skuespiller og visesanger fra Stavanger.

Samuel Næsheim var en gjøgler, komiker, sanger og låtskriver fra Stavanger.

Einar Ellgen (født Strøm - Andersen) var en operasanger, arrangør og komponist fra Stavanger. Han lagde melodi til Oslosangen “Vår egen by”.

Peter Lauritz Stavnem (noen plasser er navnet skrevet som Peder) brant for ungdomsteateret Iduns Julekomedie både under og etter sin tid som lærer ved Kongsgård .Her var han instruktør, musikalsk leder med mer.

Ragnar Schreiner var en skuespiller fra Trondheim, tilknyttet Rogaland Teater. Han spilte et stort repertoar med operetter, musikkstykker, lystspill samt klassisk og moderne tragedier.

Toggle menu