Jon Egil Henriksen er musikkpedagog fra Buskerud, basert i Haugesundsdistriktet

Odd J. Endresen er en musikkpedagog fra Haugesund.

Barna Palko er en ungarsk slagverker og underviser basert i Stavanger.

Vladimir Kramar ern dirigent og musiker basert i Rogaland.

Anne-Beth Bårdsen Gudevold er en sanger og pedagog fra Vea.

Bjørn Olav Kallevig er trompetist/kornettist fra Karmøy.

Ingvard Mæland er en dirigent, musiker og underviser fra Sandnes.

Georgine Norman var en høyt aktet pianist og musikkunderviser i Stavanger.

Sean Theiss har blitt en favoritt i Stavanger som gatemusikant.

Harald Hansen var en av forgrunnsfigurene innen Stavangers musikkliv.

Svenske Arve Rosell var oboist og personalsjef i Stavanger Symfoniorkester.

Torgeir Harra er en trompetist og flugel hornspiller fra Stavanger.

Toggle menu