Ruth Anne Moen, oppvokst på Strømmen, gjorde en enorm innsats for å bevare Rogalands folkemusikkhistorie.

Daniel Danielsen Sirevaag var kirkesanger og musikkunderviser i Hå kommune på 1800-tallet.

Casper Bjelland Hatlestad er en gitarist fra Sola kommune, som har spilt i lokale og internasjonale band. Han representerte Tsjekkia under Eurovision Song Contest 2021 med bandet DOMI.

Atle Wold har levd av musikk stort sett hele sitt liv med base i Oslo på 80 og 90 tallet til han flyttet hjem til Sandnes i 2000. WEBSIDE:Atlewold.com

Brynjulf Bjørnsen var en pianist, organist, pianostemmer og musikklærer Stavanger. Han var blind fra tenårene.

Andreas Haaland var en fiolinist og musikklærer fra Stavanger.

Signe Johansdatter Grande Dørr var en musikkpedagog og pianist fra Øksnes, basert i Stavanger.

Ragnar Borge var en fiolinist og bratsjist fra Vestre Bærum, basert i Stavanger fra 1941 frem til sin død.

Marton Laksesvela er en felespiller fra Bjerkreim

Thora Alvilde Dietrichson var en musikklærer fra Stavanger.

Annabet Storstein var levende opptatt av musikk. Hun var selv en dyktig pianist, men fokuserte sin store energi mot undervisning. Hennes Musikalske Barnehage var svært kjærkommen i Stavanger.

Kristin Bringaker Kleppa er en trompetist , flygelhornist og sopran fra Årdal i Ryfylke.

Toggle menu