Mannkor (noen ganger kvartett) basert i Stavanger. De var kjent som noen morgenfugler, og startet opp sent på 1870-tallet.

Brynemannen Olav Stangeland var en stor formidler av jær-humoren, gjennom vitser, revyer og sang.

Gabriel Tollefsen, populært kalt “Gabba”, var høyt verdsatt innen Stavangers sang og korkretser.

Tannlege Alf Godal var en sanger, skuespiller og musiker fra Stavanger.

Apoteker Per Enge, født i Kristiansund, som gjorde mye for kor og musikkmiljøet på Haugalandet.

Mannskoret Troubadur var en populært innslag i Stavangers etterkrigstid.

Arnold Tveten var en norsk-amerikansk journalist og sanger. Han hadde aner fra flere steder i Norge, blant annet Stavanger.

Gunnar J. Malmin var en norsk –amerikansk dirigent, musikkprofessor og komponist. Av Haugesundsslekt, hadde han god kontakt med gamlelandet.

Agent Lars Tveteraas var en ivrig del av Stavangers sangliv i mange år.

Fritz Johnsen var en kjent skikkelse i Haugesund, blant annet innen sangbevegelsen.

Kolonialhandler Gustav Styve var aktiv innen korbevegelsen i Haugesund.

Robert Kayser-Olsen fra Haugesund var en sentral skikkelse innen sangbevegelsene i Rogaland.

Toggle menu