Musikklag på Finnøy.

Peter Lorentzen Hærem var en prest og salmedikter fra Stavanger.

Lars Henrik Bendiksen var en salmedikter basert i Stavanger.

Forfatter og journalist Alfred Hauge fra Finnøy skrev flere sanger/salmer.

Magnus Tausjø fra Strand var markant som lege og misjonær. I sine unge år var han kirkemusiker.

Henrik Andreas Bårdsen Dybdal, også kjent som Henrik Andreas Baardson Asbjørnshaug, var en bonde og markant kristelig personlighet fra Skjold. Han skrev også flere sanger.

Knut Hogstad var en bonde og lekpredikant fra Hetland i Riska, Sandnes. Han ga ut sangbok og skrev egne salmer.

Biskop Peter Hansen Hognestad fra Jæren var en musikalsk mann.

Mauritz Andreas Kristoffer Brekke var kjent som forkynner, og kanskje spesielt døveprest, i Stavanger. Han var også en dyktig sanger og sangtekstforfatter.

Skolestyrer Halvor Fottland fra Egersund skrev sanger og salmer.

Kameratklubben var en musikkgruppe som hadde utspring fra KK-huset i Egersund.

Musikklag fra Hå kommune.

Toggle menu