Sanger og pedagog fra Randaberg.

L.A. Askeland var en organist og korleder fra Stavanger.

Karl Svensen var en musiker, kantor, komponist , pedagog og korleder fra Christiania. Han fikk stilling som organist i St. Petri kirken i 1887, og overtok som domorganist etter Olaf Paulus i 1912.

Johan Nielsen var en nestor innen organisert sang og musikk på Åkrå.

Bjørn Erik Vige er en musiker, sanger og komponist som er bosatt på Jørpeland.

Aadne Aadnesen fra en sanger og musiker fra Karmøy som emigrerte til Kanada.

John Hellesland tok på seg mange verv. Han var blant annet markant innen Karmøys musikkmiljø.

Malena Vedø var organist i Åkra kirke fra 1919 til 1927.

Ruldoph Magnus Forwald var en organist, kantor , dirigent og komponist fra Stavanger.

Ludvig Sverre Forvald var organist, kantor, komponist, musikkpedagog og dirigent basert i Stavanger.

Stavanger damekor ble stiftet 4. juli 1934.

Stavanger Næringsforenings sangkor ble stiftet 20. august 1920.

Toggle menu