Mariann Bjørnelv , opprinnelig fra Skien, har lang erfaring fra musikkbransjen. , og er svært sentral innen Stavangers musikkkmiljø.

Kontakt-Forum Karmøy var en viktig pådriver for ungdomskulturen under 1970-tallet. De arrangerte mange konserter og visekvelder.

Jæren Viseklubb skal fremme visesang, poesi og forteljing. Klubben skal skape eit aktivt og kreativt miljø for visesangarar, poetar og forteljarar.

Audunn L. Johnsen har vært en solid bakmann i det lokale blues rockemiljøet i mange år, spesielt i Sandnes.

Toggle menu