Ruth Anne Moen, oppvokst på Strømmen, gjorde en enorm innsats for å bevare Rogalands folkemusikkhistorie.

Elias Vikra fra Karmøy drev musikkforretning i USA.

Atle Wold har levd av musikk stort sett hele sitt liv med base i Oslo på 80 og 90 tallet til han flyttet hjem til Sandnes i 2000. WEBSIDE:Atlewold.com

Brynjulf Bjørnsen var en pianist, organist, pianostemmer og musikklærer Stavanger. Han var blind fra tenårene.

Signe Johansdatter Grande Dørr var en musikkpedagog og pianist fra Øksnes, basert i Stavanger.

Pianist Nora Borge bodde i Stavanger fra 1941 frem til sin død.

Annabet Storstein var levende opptatt av musikk. Hun var selv en dyktig pianist, men fokuserte sin store energi mot undervisning. Hennes Musikalske Barnehage var svært kjærkommen i Stavanger.

Einar Thorsen var en pianist og kapellmester fra Stavanger.

Niels Jules Nielsen var en organist, pianist og operettekomponist fra Stavanger.

Marie Louise Haave Svensen var en pianist fra Stavanger, som fikk gode kritiker. Hun virker til å ha vært aktiv fra tidlig på 30-tallet til sent på 40-tallet.

Datteren til Stavangerdikteren Sigbjørn Obstfelder, danskfødte Lili, arvet sine foreldres kunstneriske sjel og natur. En lovende karriere som operasanger fikk dessverre en tragisk slutt.

Nils Aam, født i Vats i Ryfylke, oppvokst på Stokka i Stavanger og Østlandet, var en organist og musikkpedagog med en glødende glede for salmetonen. Han var et kjærkomment tilskudd i Vestlandets musikkliv.

Toggle menu