Andreas Ege Larsen var kjent som en dyktig fiolinist i Stavangertraktene. Han omkom under en ulykke i ung alder.

Hugo Aareskjold gjorde stor nytte som musiker og korpsdirigent i Stavanger.

Ingvar Ingebretsen var en sanger og fiolinist fra Stavanger

Ivar Smørgrav fra Sand i Suldal er en utdannet pianist og pedagog med hovedfag (master) fra Norges musikkhøgskole.

Palmer Marthon Vistnes var mangeårig organist i Avaldsnes kirke.

Operakor som var aktivt i Haugesund

Solands kor ble dannet 18. januar 1914 i Haugesund. Gikk først under navnet Skåre sangforening. Formålet var å øke interessen for religiøs sang i kirke og hjem.

Organist Bodil Fagerheim be født på Kvitsøy, men vokste opp på Høyland i Nærbø.

Trønder , komponist og fiolinist Ørjan Sætran ble konsertmester i Stavanger Symfoniorkester i 1973. Han er bosatt på Sola.

Inga Weidemann var en musiklærer fra Stavanger.

Elfrid Harboe var en sopran og musikkpedagog fra Stavanger.

Sokndal Amatørorkester var aktivt fra 1939-1996.

Toggle menu