Leonard Alton Moe var en norsk-amerikansk professor, korleder og impresario med sterke røtter i Suldal.

Snekkermester Lars Sæbø var en kjent skikkelse i Stavangers kristelige sangmiljø

Sven Oftedal Wetteland fra Stavanger, som i ung alder dro til USA, var en mann av mange kunstneriske interesser, deriblant sang og musikk.

Adeline Paulsrud var en norsk-amerikansk sopransanger, med aner fra Sandnes.

Marcus Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund.

Alvin Lewis var en norsk-amerikansk pastor og sanger, med aner fra Egersund

Ruth Nelson var en norsk-amerikansk sanger og dirigent, med aner fra Stavanger.

Clara Evangeline Njaa var en norsk-amerikansk sopransanger, med aner fra Stavanger og Jæren.

Massøse Samueline Lyngholm var kjent for sin gode sangstemme.

”Torstrup & Högberg” er en duo fra Stavanger/Sverige som blander jazz, kirkemusikk og folkemusikk. Sammen lager de kammermusikalske komposisjoner for kirkeorgel og andre instrumenter, bygger opp spennende klangbilder og krysser komposisjon og improvisasjon.

Kantor Wilhelm Helland gjorde en stor innsats for musikklivet i Stavanger.

Sindre A. Eide fra Stavanger har drevet med sang og musikk hele sitt liv gjennom sin mangeårige prestetjeneste.Han var tensingkoret Sky Sings grunnleger.

Toggle menu