Andreas Mortensen var en prest og sangtekstforfatter, født i Stavanger.

Tønnes Torsteinson Dahle var en bladkommisær og sangbokutgiver fra Hetland.

Kina-Kvartetten, senere kjent som Damekvartetten, var et godt avholdt sangkor i Stavangers kirkelige sammenhenger.

Rasmus Tveteraas fra Haus var en skolemann og sangtekstforfatter basert i Stavanger.

Gunnar J. Malmin var en norsk –amerikansk dirigent, musikkprofessor og komponist. Av Haugesundsslekt, hadde han god kontakt med gamlelandet.

Amerikapastor og salmedikter Sven Olsen Sigmond kom fra Sigmundstad på Fister.

Margrethe Bersagel (født Fjelde) var kjent som en dyktig sanger i Stavangertraktene, før hun flyttet til USA med sin ektemann.

Andreas Bersagel var en salmedikter og sangbokforfatter fra Stavanger, bosatt i USA.

K.M Dalhus var en kirkemusiker i Lund kommune.

Ole Tobias Tangeland var organist i Lund kirke i over fire tiår.

Trygve Tangeland var organist i Lund kirke i over tre tiår.

Laurits Lauritsen Lund (har også blitt skrevet som Laurs Laursson Lund) var opphavsmannen til en organistfamilie i Stavanger.

Toggle menu