Revisor Allert Middelthon var en viktig figur innen Stavangers musikkliv.

S. Boge Olsnes var en kjent fiolinist i Haugesund.

Arne F. Grønlund ble kjent som en musikkinstitusjon i Stavanger. Han var sentral i utviklingen av byens profesjonelle orkestermiljø.

Trønder , komponist og fiolinist Ørjan Sætran ble konsertmester i Stavanger Symfoniorkester i 1973. Han er bosatt på Sola.

Folkemusikkarkivet for Rogaland (RFA), Ryfylkemuseet, har innsamling, katalogisering og formidling av folkemusikk og folkedans som arbeidsfelt.

Nora Myrset Asheim er en fiolinist fra Stavanger.

Thorvald Oftedal var en verkstedeier og musiker som fikk stor betydning for musikklivet på Sandnes, der han er blitt kalt «musikkens far». Han regnes som grunnlegger av både orkester- og korpsmusikken på stedet,og aktiv i Sandnes Orkesterforening, nå Sandnes Symfoniorkester.

Guro Asheim er en fiolinist fra Stavanger.

Duoen Jenny & Renate synger og spiller fiolin sammen, med nytenkende tolkninger av gamle og nye låter framført med upåklagelig humør.

Olav Nilsen var den siste gjenlevende av originalmedlemmene fra Stavanger Symfoniorkester . Han var en av få som har livnært seg utelukkende som musiker i nesten et helt århundre.

Veselka, František

The private chamber

2002
Toggle menu