Musiker og pedagog basert i Stavanger.

Finn Larsen var sportsklubben/arbeideravholdslaget Frisinns faste husdikter.

Bonde, politiker og stortingsmann Kristian Edland fra Mosterøy var kunstnerisk anlagt innen musikk, dikt og sangskriving.

Karsten Bøe fra Nærbø var en populær spelemann, sanger og komponist i Sandnes- distriktet.

Odd Steine fra Stavanger begynte å spille fiolin i 14 årsalderen, og ble med i flere lokale orkestre.

Multimusiker Reinert Nødland fra Stavanger var medlem av korps og orkester miljøet i mange tiår, lengst i Sandnes.

John Espedal var en musiker og komponist fra Sandnes

Andreas Aarskog var et viktig medlem av Sandnes orkesterforening.

Tønnes Ollestad hadde stor betydning for Sandnes Orkesterforening.

Martin Gudbrand Hafsahl fra Oslo praktiserte som lege i Rogaland til godt over pensjonsalder. Han var lidenskapelig opptatt av musikk, og var en viktig brikke innen dette i Sandnes.

Hans Risa Johnsen var en dikter, felespiller og sanger fra Jelsa.Flere av tekstene hans ble tonesatt.

Kjersti Aurbakken er en musiker og pedagog fra Stavanger.

Toggle menu