Plastiq fra Sola kommune var en allsidig duo.

Plastic var en hip hop/filmproduskjons duo fra Sola kommune.

Espen Kluge er en komponist fra Stavanger.

Ginge Anvik (Jan Inge Berentsen Anvik) er en norsk filmkomponist. Han er født i Japan, oppvokst i Stavanger og utdannet innen musikkvitenskap og sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Harald Hansen var en av forgrunnsfigurene innen Stavangers musikkliv.

Arne F. Grønlund ble kjent som en musikkinstitusjon i Stavanger. Han var sentral i utviklingen av byens profesjonelle orkestermiljø.

Ingvar Ingebretsen var en sanger og fiolinist fra Stavanger

Renberg, Tore

24 timer i døgnet

2004

Valborg Nedland var en vel ansett musikkpedagog fra Sokndal.

Norvald Hitsøy var en musiker født i Hordaland, men kjent for sitt musikalske arbeidet i Haugesundsområdet.

Ingolf Mikal Steensnæs var en organist, pianist og dirigent fra Haugesund. Han var blind fra barnsben av, og hadde et nesten 40 år langt virke som musiker.

Lorentz O. Reitan var en viktig del av Haugesunds musikkliv i over 60 år.

Toggle menu