Andreas Ege Larsen var kjent som en dyktig fiolinist i Stavangertraktene. Han omkom under en ulykke i ung alder.

Hugo Aareskjold gjorde stor nytte som musiker og korpsdirigent i Stavanger.

Paul Leo Austevik var en trekkspiller og amatørkomponist fra Karmøy. Flere av barna og barnebarna har markert seg innen musikk lokalt, nasjonalt og internasjonalt, blant dem er Leif Ove Andsnes.

Harald Alvestad er en musikklærer og musiker fra Strand.

Underholdningsgruppe fra Sand i Suldal.

Lågadrag er en toradergruppe fra Suldal.

Trekkspill/toraderorkesterorkester fra Suldalsosen.

Sokndal Amatørorkester var aktivt fra 1939-1996.

Vestenfieldske Musikkforsyning var en underholdningsgruppe fra Karmøy.

Konrad Bårdsen har markert seg innen mangt og mye på Karmøy, som revyer, kabareter og trekkspilling.

Anton å di

Anton å di

[1984-85]

Nostalgia

Nostalgia

[ca. 2000-?]
Toggle menu