Nils Trygve Hauge driver som musikkpedagog, toastmaster, kulturformidler og spillemann.

Olav Nilsen var den siste gjenlevende av originalmedlemmene fra Stavanger Symfoniorkester . Han var en av få som har livnært seg utelukkende som musiker i nesten et helt århundre.

Hadland, Terje

Bryllupsmusikk

1998

Osa, Sigbjørn Bernhoft

Norsk folkemusikk 7

1995
Toggle menu