Trygve Tvedt Wee var en pedagog fra Haugesund. På 60-tallet hadde han en karriere som barneunderholder og visesanger.

Gunnar J. Malmin var en norsk –amerikansk dirigent, musikkprofessor og komponist. Av Haugesundsslekt, hadde han god kontakt med gamlelandet.

Norsk –amerikanske Stan Edward Boreson var kronet som "The King of Scandinavian Humor", med trekkspill og sang. Han hadde aner fra Stavanger, og laget sanger om byen.

Ketil Egge var en skuespiller, tekstforfatter, komponist, musiker, dramaturg og teatersjef fra Oslo, bosatt i Stavanger fra 1976 frem til sin død.

Kay Lande var en norsk-amerikansk sanger, låtskriver, musikkpedagog og tv personlighet med sterk tilknytning til Karmøy. Hun var blant annet opptatt av å bevise at The Statue of Liberty inneholdt kobber fra gruvene på Visnes.

Jens Marius Giverholt var en sangtekstforfatter oppvokst i Stavanger.

Ole Gunnar Hegle er en sanger og musiker fra Hå kommune, med piano som hovedinstrument.

Ingvild Lunde er en skuespiller, pedagog og musikalartist fra Haugesund.

Morten & Blubbene var en kabaret/revygruppe fra Sandnes.

James Band var et coverband fra Gjesdal.

Glad Sang er et barnekor for aldersgruppen 5 år t.o.m 3. trinn. Øvingene foregår på Nærbø bedehus

Aud Thime fra Stavanger ble kjent som barneunderholder i Rogaland på 60-tallet, med sang og dans.

Toggle menu