Versjoner lar deg spore forskjeller mellom flere utgaver av ditt innhold og lar deg gå tilbake til eldre utgaver.

Jan Lothe Eriksen

Jan Lothe Eriksen

Jan Lothe Eriksen (født i Haugesund) er daglig leder for Riksscenen, scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans, en stilling han har hatt siden september 2007.

Eriksen ble utdannet ved Rogaland Musikkonservatorium i 1978, og arbeidet senere som cellist i Stavanger Symfoniorkester, regionmusiker og musikkpedagog. Fra 1987 til 1997 arbeidet han i Norsk Musikerforbund (nå Musikernes fellesorganisasjon). Han var nestleder i åtte år, før han de siste par årene arbeidet som forbundssekretær. I det meste av denne perioden var han også redaktør av Musikerforbundets fagblad Norsk Musikerblad. I 1992 – 93 var Eriksen engasjert som prosjektleder for det da nyopprettede Norsk Musikantbruk i Rikskonsertene, da med permisjon fra Musikerforbundet. Fra 1997 gikk han over i stilling som daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag og tilknyttede Norsk folkemusikkformidling frem til han tiltrådte som daglig leder i Riksscenen.

Eriksen har innehatt en rekke verv i norsk musikkliv, bl.a. i Modus senter for Middelaldermusikk, Forum for norsk musikk, GRAMO, Norges Kunstnerråd, Fagutvalg for musikk i Norsk kulturråd, Kulturutvalget i Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk Musikkinformasjon, Sentrum Scene, Ungdomssymfonikerne, Fond for utøvende kunstnere, i tillegg til en rekke verv innenfor LO.

I 1993 var Eriksen sekretær for et utvalg nedsatt av Arbeidsdirektoratet som utredet arbeidsmarkedstiltak for musikere. Samme år var han engasjert av Norad og Rikskonsertene for å evaluere Norads samarbeid med Zimbabwe Union of Musicians. Innenfor Forum for Norsk Musikk var Eriksen leder og prosjektmedarbeider for Norsk Musikkuke (1993–96) og prosjektleder for U-MUSIKK (1994) – et samarbeid med NRK om tre ungdomsprogrammer. Han ledet også Forumets Utredning om innkjøpsordningen for nye fonogram (1998). I 1995 var Eriksen oppnevnt som referansegruppemedlem i Norsk kulturråds utredning om Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (Mie B. Simonsen, Rapportserien nr. 1), og senere som referansegruppemedlem i kulturrådets utredning Om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg (Georg Arnestad, Rapportserien nr. 27, 2001).

Eriksen var i 2000 oppnevnt som eneste utenfor Afrika som deltaker i The Music Industry Task Team, Department of Arts, Culture, Science & Technology, Sør-Afrika – konsulent i en spesialistgruppe for evaluering og gjennomgang av kulturpolitiske virkemidler innen musikkbransjen i Sør-Afrika etter sammenbruddet av apartheidregimet.

I 2002 var han med på utarbeidelse av rapporten A needs analysis of the training and transmission of traditional music in university and professional level education throughout Europe – en utredning i regi av European Network of Traditional Music and Dance ved dr. Liz Doherty. Han deltok også aktivt i lobbysamarbeidet innen SAMSTEMT! som daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Jan Lothe Eriksen er utnevnt til greve av Ladonia for sitt bidrag som komponist av Ladonias nasjonalsang.

Video: 
Kilder: 
Jan Lothe Eriksen
Etablert/født: 
1954
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 22.09.2016 - 13:01
Oppdatert dato: 20.05.2019 - 10:40
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu