Reodors Bluesrockers er tre ungdommelige voksne karer fra Sand i Suldal som har hatt sans for blues og rock i flere tiår.

Folkemusikkarkivet for Rogaland (RFA), Ryfylkemuseet, har innsamling, katalogisering og formidling av folkemusikk og folkedans som arbeidsfelt.

Erik Aldenheim-Nerheim er saxofonist, musiker og komponist fra Suldal.

Øystein Haga er en norsk Ocarina maker som lager keramiske hulromsfløyter og treskap. Han bor og har verksted på Jelsa i Suldal.

Martin Nygård Haug er komponist og kantor, busett i Suldal, Ryfylke.

Olav J. Bråtveit var en felemaker og spillemann fra Suldal.

Elise Ulset er en sanger fra Suldal.

Folkemusikkensemble

Artist basert i Suldal.

Distriktsmusikarane i Ryfylke er ei gruppe profesjonelle musikarar som starta opp for meir enn 25 år sidan i Suldal.

Ein av fleire liksyngjarar frå Suldal, det skal vera fleire songarar og spelemenn i slekta

Jon Vetrhus var bonde på Vetrhus i Suldal all sin dag.

Toggle menu