Vivace er eit blandakor stifta i 1980.

Renate Solberg er en artist fra Bryne.

Fett nok var et band fra Bryne/Klepp.

Akutt Banan spilte rivende New wave.

Bryne musikkorps er et janitsjarskorps lokalisert på Jæren.

Frank Robert Andreassen er en frilans-skuespiller og artist bosatt på Bryne.

Brynegjengen Jone & Jyplingane blåste liv i gamle i gamle rock og heavyslagere fra 70 til 90-tallet.

Minste føre... var en trio bestående av folk med lang erfaring fra det lokale blues og rockemiljøet.

Med Ingenting i Gardhol ble to forskjellige musikkulturer slått i sammen.

Cugo Eath var en kristenpop -gruppe fra Bryne.

DownBeat er husbandet til den frivillige organisasjon Unge Spor.

Manuell var et kjellerband fra Rogaland.

Toggle menu