Stavanger Næringsforenings sangkor

Stavanger Næringsforenings sangkor ble stiftet 20. august 1920.

Koret er innslag for foreningens indre og sosiale liv. De representerte ihherdig Stavanger friske sang og musikkmiljø.De startet opp under navnet Stavanger Handelsstands Sangforening..

På 1800-tallet samlet gjerne kjøpmennene seg i «Det Stavangerske klubbselskab», eller «Klubben», med sang i mer eller mindre organiserte former. De gikk gjerne i selskaps eller drikkeviser, eller sanger for byen, fedrelandet, konger og kvinner.  Det ble dannet flere kor og kvartetter, med relativ kort levetid.

I 1896 ble det dannet et kor i handelsforeningen i forbindelse med det syvende sangerstevnet i Kristiania. De fremførte «Vestanveir» Melodi: Olaf Paulus Tekst: Jonas Dahl. Deretter ble koret oppløst.  I 1904 ble det stiftet et nytt kor som var aktivt i et par år.

I 1920 kom endelig Stavanger Handelsstands Sangforening i gang under ledelse av organist Gustav Eriksen. Her klarte han i løpet av 16 år å skape et høyt kunstnerisk nivå på manssangen. 
Da Handelens Hus året 1936 fikk lokaler i Kongsgata 10, fikk koret sangrom i toppetasjen. I 1970-årene ble koret flyttet til Det Stavangerske Klubbselkabs lokaler i Olavskleivå. 

Handelsforeningen slo seg sammen med Stavanger Håndsverk og industriforening, og koret mistet da sin formelle tittel. I midlertidig ble det forsterket med nye medlemmer. Fra 1998 het de Stavanger Næringsforenings Sangkor. Sangøvelsene ble flyttet til Rosenkildehuset. Koret har sin egen orden, «Glinsende Brisling».

 

Kilder: 

Stavanger Handelsstans sangforening 1920-1945 (mange av bildene er hentet herfra)

Stavanger  Aftenblad

Stavanger byleksikon

Stavanger Næringsforenings sangkor
Etablert/født: 
1920
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 12.03.2018 - 14:28
Oppdatert dato: 12.03.2018 - 15:22
Sist endret av: JoarKvanvik
Diskografi: 

Stavanger handelsstands sangforening

Torø liti

1950
Toggle menu