Søren Lura (1900-1974)

Søren Lura og frøken Dahl 12. august 1950. Bibliotekar ved musikkavdelingen i biblioteket i Washington D.C., Søren Lura (opprinnelig fra Stavanger), overrekker gaver til Stavanger bibliotek. foto Stavanger Byarkiv

Boktrykker Søren Lura fra Stavanger gjorde en god karriere som dirigent, musikkpedagog og bibliotekar i USA.

Søren Lura var sønn av Søren Emil Lura,kjent som stifter av Lesehjemmet og Stavangers første barnekor . Søren utdannet seg som boktrykker i hjembyen Stavanger, hvor han ellers dyrket interessen for musikk 

I 1923 emigrerte Lura til Brooklyn, hvor han tok diverse håndverksjobber, som maler og snekker. Han var aktiv i Bethania kirken, og spilte blant annet opp til underholdning med fiolinen sin. 

Søren fikk i 1925 delegat til Luther League-konvensjonen i Minneapolis, og trivdes godt nok her til å bli værende en tid. Deretter fikk han jobb som boktrykker og håndverker i Chicago. 

Etter å ha truffet en annen ung nordmann, dro Lura på bibelskole i North-Dakota.Dette finansierte han ved å jobbe på sukkeroefabrikk og fiolinspilling. 

Søren traff så Oddvin Hagen som var dirigent ved St. Olavs college. Selv om han ikke hadde noen High school utdanning , fikk Lura studieplass her. Han fikk bo gratis på et loft som ikke hadde varme, men allikevel var svalt, frem til han gjorde ferdig si bachelor i musikk. Så ble Søren Lura professor ved Waldorf Music College, samt senere også ved St. Olavs. Han var leder for musikkavdelingen ved Library of Congress i Washington 

Søren Lura var stor deler av livet dirigent for et kirkekor i Forest Hight. Han ledet også det første symfoniorkesteret som spilte i amerikansk radio.

I senere år dedikerte Lura mye av sitt liv til Lions-bevegelsen, og var med å stifte en av avdelingene i Norge. Han overrakte det amerikanske flagget til avdelingen i hjembyen Stavanger. 

Etter en tur på besøk i Norge i 1932, fikk Søren Lura, som led av samlemani, med seg mange ting tilbake til USA. I et intervju med flekkefjæringen og musiker/teatermann/journalist Carl Søyland, røpet musikkprofessoren at blant disse sakene var en lue og noen tresko som uten tvil hadde tilhørt Arne Garborg. Han hadde sett det som best å ta dem med seg etter et besøk i Knudaheio, siden de ikke var innelåst. 

Dette vakte veldig oppsikt i Norge, og Søren lura ble tilbudt mye penger om han bare ville sende treskoene og luen tilbake. Han sa seg villig, bare om de ble skikkelig ivaretatt. Søren krevde ellers å få oppreisning, etter det han mente var ubegrunnede tyveribeskyldninger. Søren fikk en offentlig unnskyldning i måten han hadde blitt behandlet på i den norske og norsk-amerikanske presse. 

Søren Lura hadde en samling med 22 brev fra komponister som Brahms, Sarasate, Richard Strauss, Moscheles, Spohr, Grainger, Wilhelmj, Saint-Saëns og flere. Disse ble donert av døtrene Donna Fink og Dody Martin til Peabody Archives. 

Kilder: 

Stavangeren

Stavanger Aftenblad

Rogalands Avis

Jærbladet

 

Søren Lura (1900-1974)
Etablert/født: 
1900
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 06.02.2022 - 23:05
Oppdatert dato: 12.04.2022 - 10:08
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu