Othar Toresen (1889-1917)

Othar Toresen var en sanger og skuespiller fra Stavanger, som døde i ung alder.

Othar Toresen hadde fått sangundervisning, med et toårs opphold i utlandet. Han var sett på som svært lovende, og spådde en lysende fremtid.

I 1914 fremførte Othar Toresen sammen med skuespiller Peter Sigurth og hans kone tre forestillinger på en dag i Bondeungdomslagets  festsal i Stavanger. Dette skal aldri har blitt gjort tidligere i Norge

Othar var sønn av overrettssakfører Thoresen i Stavanger.

Othar Thoresen døde av dobbel lungebetennelse ved Stavanger sykehus i 1917, 28 år gammel.

Kilder: 

Stavanger Aftenblad

1ste Mai

Othar Toresen (1889-1917)
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 19.10.2021 - 16:28
Oppdatert dato: 04.11.2021 - 16:10
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu