Ole Gabriel Ueland (1799 - 1870)

Ole Gabriel Ueland

Ole Gabriel Ueland var en politiker ,stortingsrepresentant. lærer, bonde , lensmann, klokker og kirkesanger fra Skåland i Lund kommune.

 Ueland kom fra lave samfunnslag, men arbeidet seg frem til å bli en ledende politiker. Han regnes sentral i å folkeliggjøre politikk i Norge. Han banet vei for at også personer fra fattige kår kunne oppnå politiske posisjoner.

Ueland var født inn i en bondefamilie på gården Skaaland i Lund i Dalane. Som ung het han Ole Gabriel Gabrielsen Skaaland. Han var nest eldst av fire søsken. Til tross for mangelfull formell utdanning, viste han evne til læring og lesing. 17 år gammel ble han bedt om å undervise barna i området. I 1825 giftet han seg med gårdsjenta Marthe Gurie Osmundsdatter Ueland og ble eier av gården Ueland. Han arbeidet som klokker og kirkesanger i Heskestad i Lund kommune.

I 1833 ble han valgt inn på Stortinget, der han satt som representant frem til 1869. Han ble leder for bondebevegelsen, og nøt respekt for sitt politiske syn. I 1859 dannet han, sammen med Johan Sverdrup, den politiske sammenslutningen Reformforeningen. Foreningen bestod av stortingsrepresentanter som i særlig grad gikk inn for demokratiske reformer.

I 1879 ble en gate i Oslo kalt opp etter ham - Uelands gate (Oslo). Det er reist minnestøtte av Ole Gabriel Ueland på Steinsland på Ualand i Lund kommune for å hedre hans minne.

Kilder: 

Kjente rogalendingers ætt-Ola Aurenes

Wikipedia

Ole Gabriel Ueland (1799 - 1870)
Etablert/født: 
1799
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 31.08.2018 - 14:15
Oppdatert dato: 03.09.2018 - 09:32
Sist endret av: Joar Kvanvik
Toggle menu