Oddvar Birkelid

Oddvar Birkelid foto: Haugesunds avis /Oddvar Vindedal

Oddvar Birkelid ble kjent for sitt gedigne engasjement innen Saudas sang og musikkliv, som dirigent/sanger/trubadur.

 Oddvar Birkelid ble født i Stavanger, men familien flyttet til Sauda på 1920-tallet. Han fikk sterke kor og sangtradisjoner med i seg i blodet. 
Fra 1951 var Birkelid Sauda Songarlags faste dirigent . Han hadde selv vært med på å starte opp igjen koret i 1945, etter det hadde vært lagt ned i krigsårene. Fra før var Oddvars mor aktivt medlem her, og det var til stor hjelp da han overtok taktstokken.  

Oddvar Birkelid var også en kjærkommen gjest hos Saudas lag og organisasjoner med sin gitar og visesang. Her ble det fremført gode, gamle viser, blant annet av lokale Martin Bakka. Han var også kirkesanger .  Birkelid ble kjent som en av distriktets beste tolkere når det kom til norsk og svensk visesang. 

På slutten av 1970-tallet følte Oddvar at han ikke hadde mer å gi til songarlaget. Men et opphold på Toneheim, hvor han fikk møtte hundrevis av  likesinnede, ga ny giv.  Han vendte tilbake til Sauda med «radikale» meninger.  Dette skapte litt kontrovers, men de fleste av medlemmene kom til etter hvert.

Birkelid satte ikke høye krav, men ønsket at kormedlemmene skulle lære noter. Dette gjorde sangen mer interessant.  Koret hadde et allsidige repertoar ,men Oddvar hadde spesielt sans for kirkemusikken. 

I 1985 ble Oddvar Birkelid tildelt Saudas kulturpris for sin innsats innen kor og sangmiljøet. I 1992 fikk han Kongens fortjenestemedalje av samme grunn. Han  jobbet til daglig som elektriker. Musikken var hans eneste hobby og tok opp all fritiden, uten at han noen gang angret på det. Hans bror, Normann, var blant Rogalands mest anerkjente spelemenn. 

 

Kilder: 

Haugesunds Avis

Oddvar Birkelid
Etablert/født: 
1922
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 20.08.2019 - 11:52
Oppdatert dato: 23.08.2019 - 11:53
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu