Martin Aarsvold (1858-1893)

M. Aarsvold

Martin Aarsvold fra Stavanger begynte sitt virke som musikklærer i Haugesund i 1883

Martin Aarsvold ble født 1858 i Stavanger, som sønn av en boktrykker. I 1881 giftet han seg med skipperdatteren Rakel, og fikk to unger Thorvald (1881) og  Olga (1883). I 1883 slo Martin rot i Haugesund som musikkunderviser, korps/orkesterleder,  organist og komponist.

Musikkundervisning ingen stor prioritet i byen da Aarsvold ankom. Musikk ble fremført i kretsene til byfogd Martin Nielsen og konsul Ludolf Eide , samt av omreisende artister og musikere. 

 Selv om dette ikke ble sett på som et yrke man kunne leve av i en by av håndverkere, satte Martin Aarsvold inn en annonse i avisen  hvor han tilbød opplæring i musikk, sang, pianostemming  og noteskriving. Han søkte også etter medlemmer til sangkvartett, strykeorkester og musikkorps. 
Aarsvold søkte etter kommunestøtte til kjøp av instrumenter, men fikk avslag. Dermed ble de skaffet på avbetaling til gunstige vilkår og nedbetalt etter hvert. 

Så tidlig som 17. 1884  spilte Aarsvolds Hornmusikk opp til dans på Håndverkeren . Orkesteret ble en vesentlig del av  feiringen de kommende årene. 

Aarsvold klarte fortløpende å stable sammen en sangkvartett og et strykeorkester. Han fikk ingen økonomisk støtte, og måtte betale alt selv . Noter skrev han også.  Orkestermusikk hadde et begrenset publikum, men det ble holdt konserter på forskjellige lokaler i Haugesund .Lokalpressen støttet opp om dette , hvor de anbefalte folk å komme.  Overskuddet fra opptredende gikk til veldedige formål. Martin komponerte selv mange av stykkene orkesteret spilte .

I 1886 hadde Aarsvolds venner skaffet ham friplass  ved Musikkakademiet i Stockholm  Inntektene til dette kom i form av konsertpenger. Prosjektene hans ble satt på vent i denne tiden. 

Aarsvold var habil på flere instrumenter. Han fikk lovord fra pressen da han opptrådte på fiolin sammen med en tilreisende zitherspiller.

I 1890 overtok Martin Aarsvold rollen som organist etter gullsmed Hartvig Jeppesen. Lønnen var da på 320 kr i året, mot at han holdt eget orgel.  
 Ved å kunne leve av musikken i Haugesund  mot alle odds, viste Martin Aarsvold allsidighet og pågangsmot. Dessverre var han mye syk , og døde i 1893, 35 år gammel. Det ble laget et skuespill om ham kalt "Spill opp, Martin"

Aarsvold  fungerte også som dirigent for: Dilettantorkesteret, Haugesunds Hornmusikkforening, Strykekvartett, Ynglingeforeningens orkester, Musikkforeningens orkester, Musikkforeningens kor.

Kilder: 

Sang og musikkliv i Haugesund 1867-1945. 1

Ingebjørg Stene Jacobsen, Karmsund folkemuseum 

Spill opp, Martin - Camilla Tostrup 

Martin Aarsvold (1858-1893)
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 20.09.2016 - 10:03
Oppdatert dato: 03.04.2019 - 10:02
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu