Madlamark Menighets Mannskor

Kor ved Madlamark Menighet.

Den spede start var alt i 1988 da et firkløver fra Kirkekoret, nemlig: Olav Hauge, Georg Sandvik, Ivar Sørreime og Torgny Vaaland, dannet en kvartett som underholdt ved Kirkekorets samlinger og etterhvert ble engasjert til sang utenom kirken.

Profane sanger som: «Far, jag kan inte få upp min kokosnøt, Jubileumssang, Good night Ladies, skapte moro, særlig fordi kvartetten opptrådte med floss-/korkhatter og hvite skjerf.

Etter hvert ble flere med – først og fremst mennene i Kirkekoret, slik at Kirkekorets sekretær Hanna Øygarden skrev følgende i årsmeldingen for 1988:

«Mannskoret som startet opp i fjor, driver sin parallelle virksomhet under Olav Hauges ledelse. Mannsstemmene fra koret og to andre er med. Mannskoret som har sine øvelser i tilknytning til Kirkekorets øvelseskvelder, har sunget 3 ganger ved høymesser i kirken.»

Kirkekorets sekretær Asbjørn Myrset skriver i Kirkekorets årsberetning for 1989 følgende:

«Vi vil også nevne Mannskorets sanglige bidrag med 5 opptredener.»
Det var 2/4-89 i kirken, 23/4 i Sørnes kirke, 21/5 i kirken, 29/10 ved kveldsmøte i kirken, 26/11 ved misjonsfest samt en kvartett ved kirkekaffe 11/6.
Madlamark kirke Samme sekretær skriver i Kirkekorets årsberetning for 1990:

«Mannskoret har i stor grad bidratt til å holde statistikken oppe.»
Det gjaldt opptredener hvor Mannskoret var i sving; den 25/3 på Madla forsamlingshus, 22/4 ved kirkekonsert i Sørnes kirke, 25/11 i kirken, 29/11 ved KPF-møte på Kannik skole, 6/1-91 i St. Petri menighetshus.

Først fra året 1991 ble det levert egen årsrapport skrevet av Torgny Våland som følger:

«Aktiviteten i Mannskoret har i året 1991 vært ganske laber med sporadiske øvelser noen ganger etter kirkekor-øvelsene. Der er øvd inn 4-5 nye nummer.»
Av opptredener nevnes: 4/1 kvartetten sang i Petri menighetshus, 7/1 Sang på M/S GANN, 19/1 Sang på korets årsfest, 24/2 Sang ved NMS’ søndagssamling i Misjonsaulaen, 6/3 kvartetten sang ved møte i Varden misjonsring, 7/4 Sang ved høymesse i kirken, 18/10 Sang i kirkens menighetsuke, 19/10 kvartetten sang på Kirkekorets 10-årsjubileumsfest.
Det er for året 1992 lagt opp til mer strukturerte øvelsestider – etter kirkekorøvelsene – ca. annenhver uke. Olav Hauge har hele tiden ledet koret, men har fra nyttår knyttet til seg 2 mannskormedlemmer i et utvalg, nemlig Bjørn Haug Hansen og Torgny Vaaland. Mannskoret har p.t. 12 medlemmer, men håper på tilvekst.»

Årsmelding for 1992 er ikke gjenfunnet, er ikke tatt med i kirkens årsmelding, men her kan sakses følgende uttalelser:

«Kirkens Mannskor er kommet inn i fastere former, og er nå registrert som underavdeling i kirken. (Menighetsrådsleder Ulla Egenberg).
«Når det gjelder Mannskoret har det fått en god oppslutning.» (Korutvalget v/Ivar Sørreime).

Dette skulle selvsagt tyde på at året 1992 var et brukbart aktivitetsår for Mannskoret med nær på 20 øvelseskvelder og 11 opptredener bl.a. ved gudstjeneste, pensjonistlag med Sandbeck-kabareten, møter og «Synge julen inn».

Madlamark Menighets Mannskor
Etablert/født: 
1988
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 21.04.2016 - 17:58
Oppdatert dato: 21.04.2016 - 17:59
Sist endret av: Joar Kvanvik
Toggle menu