Liv Hugstmyr Særheim

Liv Hugstmyr Særheim

Liv Hugstmyr Særheim er en dirigent og sangpedagog basert i Sandnes.

Særheim, opprinnelig  fra Skien,  har virket som korleder for barne- og ungdomskor siden 1968. Først under studietiden i Oslo, deretter i Alta. Fra 1972 har hun vært tilknyttet musikklivet i Sandnes, både som korleder og sang-pedagog ved Sandnes kulturskole og musikk-linjen ved den videregående skole i musikk. Siden 1974 har hun vært dirigent for VIVA, Sandnes kulturskolekor, som i de seinere år har fått en status av internasjonalt format.

Dirigenten har gjort VIVA til et foregangskor for andre kor innen kordrama og har hatt uttallige sceniske oppsettinger gjennom mer enn 40 år. Under hennes ledelse har VIVA vunnet flere 1. priser i nasjonale og internasjonale korkonkurranser og turnert i Skandinavia, Europa, USA, Asia og Afrika.

Liv har en filosofi om at alle kan synge, og derfor har koret åpent opptak. Hun trekker frem talentene og styrker bredden på en unik måte. Hun gir ungdommene ansvar og lederoppgaver som gjør at de utvikler seg også på andre områder enn bare sangmessig.

Særheim har mottatt flere lokale og nasjonale priser. I 2013 var hun eksempelvis, portrettert i fagforeningstidsskriftet ”Ta del” og magasinet ”Næring i Sandnes”. Mastergradsstudenter v/ UiS har laget en dokumentarfilm av Liv.

For sin innsats i musikklivet i Sandnes har Liv mottatt Rogaland fylkes kulturstipend, Paul Harris Rotary-pris, Melvin Jones Lion’s Club-pris, Sandnes kommunes kulturstipend, kulturpris og innsatspokal og Sandnes Sparebanks Honnørpris. Da Norges barne- og ungdomskorforbund (NOBU) i 2005 opprettet en ny pris: ”Årets barnekordirigent,” var Liv den første til å få prisen. En av begrunnelsene var at Livs arbeid ikke bare handler om musikalske resultater, men også å bygge opp et fellesskap av trygghet, respekt for hverandre og godt humør. I desember 2012 fikk Liv overrakt ”Alle kan synge-prisen” i Oslo konserthus.

Liv har holdt foredrag for Lions Club, Rotary, NAV og kurs for dirigenter, musikklærere, studenter i Norge, Sverige og Kuala Lumpur, Malaysia (ISME-kongress).

I 2014 fikk Liv kongens fortjenestmedalje. 

Video: 
Liv Hugstmyr Særheim
Etablert/født: 
1946
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 29.09.2016 - 21:00
Oppdatert dato: 19.02.2018 - 19:15
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu