Kolbein Haga

Organist basert på Sandnes.

Kolbein Haga (fødd Stavanger 1952) er utdanna som kantor og organist med Bjørn Boysen som orgellærar ved Norges musikkhøgskule, Oslo, og seinare med Finn Viderø, som dansk statsstipendiat i solistisk orgelspel ved Det kgl. danske musikkonservatorium, København. Studiene blei avslutta med solistdebutar i København og Oslo hausten 1976.

Med hjelp av statlege og andre offentlege stipendium har han gjennomført improvisasjonsstudier med Johannes Ernst Köhler ved Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, DDR.

Han har vore organist og kantor i Den norske kyrkja i 25 år.

Kolbein Haga er fyrsteamanuensis i orgel- og kyrkjemusikk. Han har vore medansvarleg for kyrkjemusikarutdanninga ved Universitetet i Stavanger / Musikkonservatoriet i 20 år.

Vidare har han arbeidd som prosjektleiar for kyrkjemusikk og rekruttering i KA; Kyrkjeleg arbeidsgjevar- og interesseorganisasjon, sentralt i Den norske kyrkja.

Kolbein Haga har gitt konsertar og gjort radio- og plateinnspelingar i Norden, Baltikum, Sveits, Nederland, Storbritannia og Tyskland. Som utøvar har han profilert seg som tolkar av eldre musikk med vekt på den nordtyske orgelbarokk og Bach, samt nordiske komponistar frå våre århundre. I 1985 framførde han Bachs samla orgelverk over 15 konserter i St. Petri kyrkje, Stavanger. I 1987 framførde han det meste av Buxtehudes orgelverk over 7 konsertar i St. Svithun katolske kyrkje, Stavanger. Vidare har han urframførd ei rad tingingsverk frå nordiske komponistar.

Han har hatt ei lang rekkje oppdrag som orgelbyggkonsulent, som rådgjevar vedrørande kompetanseevaluering og kyrkjemusikkspørsmål på eit breidt område.

Kolbein Haga har vore kunstnarleg og administrativ leiar for Norsk orgelfestival frå 1990 til 2015.

Han er heiderslem av Norsk orgelfestival, fri kunstnar, orgelkonsulent og rådgjevar for kyrkjemusikk.

Profesjonelle tilknytingar: MFO - Musikernes fellesorganisasjon / Forbundet for utøvende kunstnere og pedagogar / Tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO). Norsk Tonekunstnersamfund. Norsk orgelkonsulentforening, assosiert med KA, arbeidsgjevarorganisasjon for kyrkjelege verksemder

Discografi med bachverk på historiske orgel eller replicas av slike: PSC 1038 frå Christian Müllers opus optima i Amsterdams Waalse Kerk, PPC 9032 frå St. Svithun; Stavanger doms Reil opus I , PPC 9038 frå Godtfred Silbermanns opus optima i Freibergs (Sa.) Petri-Kirche, EUCD 89 / ISRC NOMVA 1689 frå schnitgerorgelet i Groningens Martinikerk og EUCD 110 / ISRC NOMVA 1710 frå Stavanger doms Reil opus II saman med Ivar Mæland på ahrendorgelet i Udland kyrkje, Haugesund

Spotify: 
Video: 
Kolbein Haga
Etablert/født: 
1952
Aktive fra/til: 
1971
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Kolbein Haga

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 03.03.2022 - 20:57
Oppdatert dato: 04.03.2022 - 15:49
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu