Kina -Kvartetten

Kina-Kvartetten foto Stavanger Aftenblad

Kina-Kvartetten, senere kjent som Damekvartetten, var et godt avholdt sangkor i Stavangers kirkelige sammenhenger.

Kina-Kvartetten besto av søstrene Margrethe (senere Bersagel) og Stine Fjelde, Bertha Tollefsen (senere Tjensvold) og Sara Årrestad. Dette var rundt 1907-1908. Det står nevn et kor med samme navn i lokale aviser i 1928, men vet ikke om disse to er forskjellige.

Margrethe F flyttet senere til USA, som kone av pastor  og salmedikter Andreas Bersagel. Bertha T.  flyttet til Lovisenborg. Koret ble da oppløst.
 I pressen ble kvartetten beskrevet som «de fire unge damer som beskedent og tækkelig til det yderste, men med enestaaende offervilje og med sikker og fin smag har virkelig forskønnet festerne med sin sang»

Korets sang i kristelige arrangementer, gjerne for de syke. Kvartetten ble mer avholdt i Stavanger enn noe annet kor. 

 

Kilder: 

Stavanger Aftenblad

Kina -Kvartetten
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 13.09.2021 - 13:09
Oppdatert dato: 15.09.2021 - 08:56
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu