Jernbanens Musikkorps Stavanger

Jernbanens Musikkorps Konsert Int. School juni 2006. Med Ranveig Vestvik Skiri og KorVesten

Jernbanens Musikkorps Stavanger er et amatør janitsjarkorps som består av 50 glade musikanter som liker å utøve musikk sammen.

I alder spenner korpset fra 17 til 68 år. Korpset ble stiftet 28. januar 1953. Den opprinnelige formålsparagrafen var som følger: "Korpset skal bestå av musikkinteresserte innen Jernbanen med adgang til å ta inn inntil 50% av aktive jernbanemusikere utenfor etaten, og ha til formål å virke for god musikk og fremme kameratslige formål."

Den største endringen for korpset er kanskje at det fra 1999 ikke lenger er aktive medlemmer som er ansatt i jernbanesystemet. Dette er en situasjon som korpset beklager sterkt. Motivasjonen for å bestå som et jernbanekorps er likevel stor, og et av målene fremover er å rekruttere nye medlemmer med tilknytning til jernbanen.

I dag fremstår Jernbanens Musikkorps Stavanger som et anerkjent og representativt janitsjarkorps. De har i løpet av korpsåret mange og varierte konserter der vi ofte inviterer andre korps, kor, barnehager o.l. for å variere både konsertform og publikum. Ellers kan nevnes seminar, adventskonsert, nyttårskonsert, temakonserter osv. 

Video: 
Jernbanens Musikkorps Stavanger
Etablert/født: 
1953
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 03.05.2016 - 12:07
Oppdatert dato: 24.10.2017 - 17:05
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu