Jan Lothe Eriksen

Jan Lothe Eriksen

Jan Lothe Eriksen er en cellist fra Haugesund, som har hatt mange musikalske lederverv.

Jan Lothe Eriksen (født 1954) er prosjektleder for SafeMUSE (siden opprettelsen, www.safemuse.org) er utdannet orkestermusiker fra Rogaland Musikkonservatorium (1977), tidligere musiker og cellist i Stavanger Symfoniorkester (1977-1987), nestleder i Norsk Musikerforbund (nå CREO 1987-1997), daglig leder for Norsk Folkemusikk- og Danselag (nå FolkOrg) og Norsk Folkemusikkformidling (1997-2007).

Han var initiativtaker og første direktør for Riksscenen (2007-2010), og tok initiativ til etablering av SafeMUSE som etter en forprosjektperiode fra 2011 ble stiftet av MFO (CREO) og NOPA i 2013. 
I perioden 2008-2014 spilte han fast med Torgeir Vassvik i ‘Global Fever Orchestra’, der Audun Strype var fast lydmann og en rekke andre musikere var innom kortere og lengre perioder. 

Før Jan flyttet til Nesodden i ’87 var han i tillegg til jobben som deltidsmusiker i Stavanger Symfoniorkester også regionmusiker i Collegium Musicum (Sandnes), cellolærer ved musikkskoler i Sør-Rogaland, visesanger i Stavangeområdet og han deltok på et par innspillinger med Otto Olsen. En periode ledet Stavanger Musikerforening, lokal avdeling av daværende Norsk Musikerforbund, og var med og stifte nyMusikk Stavanger.

I unge år spilte han i Haugesund Byorkester og også i Forum Visegruppe en tid.

 

Eriksen har innehatt en rekke verv i norsk musikkliv, bl.a. i Modus senter for Middelaldermusikk, Forum for norsk musikk, GRAMO, Norges Kunstnerråd, Fagutvalg for musikk i Norsk kulturråd, Kulturutvalget i Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk Musikkinformasjon, Sentrum Scene, Ungdomssymfonikerne, Fond for utøvende kunstnere, i tillegg til en rekke verv innenfor LO.

I 1993 var Eriksen sekretær for et utvalg nedsatt av Arbeidsdirektoratet som utredet arbeidsmarkedstiltak for musikere. Samme år var han engasjert av Norad og Rikskonsertene for å evaluere Norads samarbeid med Zimbabwe Union of Musicians. Innenfor Forum for Norsk Musikk var Eriksen leder og prosjektmedarbeider for Norsk Musikkuke (1993–96) og prosjektleder for U-MUSIKK (1994) – et samarbeid med NRK om tre ungdomsprogrammer. Han ledet også Forumets Utredning om innkjøpsordningen for nye fonogram (1998). I 1995 var Eriksen oppnevnt som referansegruppemedlem i Norsk kulturråds utredning om Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (Mie B. Simonsen, Rapportserien nr. 1), og senere som referansegruppemedlem i kulturrådets utredning Om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg (Georg Arnestad, Rapportserien nr. 27, 2001).

Eriksen var i 2000 oppnevnt som eneste utenfor Afrika som deltaker i The Music Industry Task Team, Department of Arts, Culture, Science & Technology, Sør-Afrika – konsulent i en spesialistgruppe for evaluering og gjennomgang av kulturpolitiske virkemidler innen musikkbransjen i Sør-Afrika etter sammenbruddet av apartheidregimet.

I 2002 var han med på utarbeidelse av rapporten A needs analysis of the training and transmission of traditional music in university and professional level education throughout Europe – en utredning i regi av European Network of Traditional Music and Dance ved dr. Liz Doherty. Han deltok også aktivt i lobbysamarbeidet innen SAMSTEMT! som daglig leder i Norsk Folkemusikk- og Danselag.

Jan Lothe Eriksen er utnevnt til greve av Ladonia for sitt bidrag som komponist av Ladonias nasjonalsang.

Video: 
Kilder: 
Jan Lothe Eriksen
Etablert/født: 
1954
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 22.09.2016 - 13:01
Oppdatert dato: 20.05.2019 - 10:40
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu