Primærfaner

Jadarheim

Jadarheim foto hentet fra Nærbø Musikkorps sine sider

Konsert og underholdningsarena på Nærbø.

Huset er opprinneleg bygd i 1924.  Det var losjen «Jadar» av IOGT som starta arbeidet med å få sett opp eit nytt forsamlingshus.  Det var i bygda eit stort behov for dette, då bedehuset var det einaste forsamlingshuset på den tida.  Her var det restriksjonar for kva ein kunne driva med. Jadarheim har vore Nærbø Musikkorps sin «heim» sidan starten på 1960-talet.

For losjen var det eit problem at ein ikkje kunne ha skodespel og leik, med såkalla «turdansar».  Dette var eit viktig element for losjen sitt arbeid med å skapa eit godt og aktiviserande miljø for ungdom.  Også andre lag og foreningar ønska seg eit tidsmessig hus og var med og bygde eit stort og flott forsamlingshus til å vera på denne tida.

I 1917 gjekk startskotet med ein stor basar, og sju år etter stod bygget klart, med scene og vaktmeisterhybel klar til å ta imot mange slag aktivitetar.  Bygdafolket la ned eit stort dugnadsarbeid, som gjorde at folk oppfatta bygget som det me i dag kallar eit samfunnshus.  I 1947 vart bygget modernisert, med amfigalleri og nytt utstyr til kinoframsyning.  Seinare har ein fått moderne kjøkken og toalettannlegg.

Jadarheim har vore arenaen for Nærbørevyen i alle år.  Fleire andre har vore innom scenen der.  Dette ser ein godt når ein sit i salen på Jadarheim.  Der heng annonseplakatar til revyar og show frå fleire titals år sidan.  Alle med nasjonalkjende aktørar.

I 1997 overtok Nærbø Musikkorps Jadarheim.  Dette skjedde ved eit nært samspel mellom IOGT, kommunen og korpset.  Alle såg den store betydninga av å bevara Jadarheim for framtida.  Ingen stod nærare til å gjera dette enn musikkorpset, som hadde vore aktive brukara av det i nærare 40 år.  Nærbø Musikkorps har sidan dette oppgradert og modernisert Jadarheim, både på utsida og innsida.  Sjølvsagt alltid med målet å bevara det gamle frå 1924.

Alle som ønskjer kan leige Jadarheim.  Lokalet har sal med amfi, scene, garderobar og kjøkken.  Det passar like godt til åremålsdagar, konfirmasjonar, vennefestar, som til konsertar og andre framsyningar.

Video: 
Jadarheim
Etablert/født: 
1924
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 02.10.2020 - 13:13
Oppdatert dato: 02.10.2020 - 13:13
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu