Gustav Eriksen(1883-1950)

Gustav Eriksen

Gustav Eriksen var en kjent skikkelse innen Stavangers musikkliv, som utøvende musiker, komponist og dirigent.

Eriksen hadde en begavelse utenom det vanlige. Han hadde et kunstnersinn, fylt av toneskjønnhet og harmoni. I musikkens rike levet han hele sitt liv.
I ungdomstiden syslet Gustav Eriksen med samme yrke som sin far, Knud, nemlig treskjæring. Men musikken tok snart makten i hans sinn, det var den som skulle gi hans evner utfoldelse.

Han var elev av Karl Svendsen og Fredrik Lange. Hos Gustav Lindemann lærte han orgelspill. Eriksen tok eksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo, og var på et kurs hos Karl Straube. Senere studerte han musikk i Paris og Rom.

I 1909 ble Gustav ansatt som organist i St. Petri kirken, en stilling han hadde ut livet. Men allerede før den tid var han en kjent musiker. Han hadde bl.a. gitt konserter i Domkirken sammen med kjente solister som Kaia Eide Norema og Peter Cornelius.

Gustav Eriksen var sjeldent godt rustet da han kom inn i Stavangers musikkliv, og han var svært aktiv opp igjennom årene. Det var naturlig at han ble sterkt nyttet, og var leder for en rekke kor, felleskor og orkestre. Han var kapellmester for Teaterorkesteret, dirigerte Stavanger kommunekorps, Stavangerorkesteret K.F.U.M, Musikkorpset av 1882, Stavanger Handelsstands Sangforening, Håndverkerkoret, Stavanger sangerforbund, Fjelljom og Tonleik og Frimurerens Sangforening, der han også var organist. Hans kone , Røskva, var også en stor bidragsyter innen Stavangers musikkmiljø.

Eriksen skapte musikk som levde utover datidens. Nevnes kan bl.a. musikken til de store kantatene som R. Tveteraas skrev tekst til- ved Stavanger Håndverksforening 75 års jubileum og Stavangers 800 års-jubileum. Han «Ave Maria Stella» ble godt brukt, og likeledes korkomposisjonen «Abba Fader» og «Preludium i Ess» for musikkorps. Videre laget han en rekke koralforspill for orkester. Hans komposisjon for Arne Espelands vakre dikt «Sæl er den som vet å vandre» er en meget kjent melodi.

Gustav Eriksen var formann i Stavanger Organistlag helt fra starten, og ble dets første æresmedlem. Han var en meget skattet musikklærer og var i 25 år Stavanger Aftenblads musikkanmelder.

Med sin interesse for Stavangers musikk- og sangliv, vant Eriksen seg en stor og velfortjent posisjon innen dette. Han var kravfull, med særegen personlighet og originalitet. En kan trygt si at hele livet hans tonte av kjærlighet til musikken.

Kilder: 

Stavanger Aftenblad

Gustav Eriksen(1883-1950)
Etablert/født: 
1883
Aktive fra/til: 
1883
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 25.11.2015 - 10:53
Oppdatert dato: 18.10.2016 - 18:19
Sist endret av: Joar Kvanvik
Toggle menu