Georg Washington Magnus (1863 - 1917)

Norsk dirigent og komponist.Ble født på gården Hogganvik i Vikedal i Ryfylke, men fikk det meste av sin oppvekst i Roskilde i Danmark.

Han ville utdanne seg som jurist, men studerte samtidig musikk, hos komponisten Emil Hartmann i København.  Etter hvert bestemte han seg for å satse for fullt på musikken og tok utdannelse ved det prestisjefylte musikkonservatoriet i Leipzig. Denne musikkmetropolen gav ham også rike impulser i form av konsertopplevelser. Her kunne man høre Wagner-operaer med Gustav Mahler som dirigent og det ypperste av tidens orkestermusikk. Slike opplevelser må ha inspirert til de store symfoniske diktene Frithjofs Heimkehr og Okeaniden, som han skrev på slutten av studietiden.

Etter fullførte musikkstudier drog han tilbake til Norge. Han giftet seg i Bergen med Johanne Beyer (søster til Edv. Griegs nære venn Frantz).  I 1892 - 93 hadde han stillingen som dirigent for Musikkselskapet Harmonien og framførte da sentralt orkesterrepertoar som Beethovens 7. symfoni, men også egne verk.

Johan Halvorsen overtok i 1893 som dirigent for Harmonien. I Hogganvik var det vanskelige tider, og Magnus drog dit for å overta slektsgården.  Men han ga ikke opp sine ambisjoner som komponist. Fra denne perioden stammer et brev der han ber Evdard Grieg vurdere noen av verkene hans og dernest "vise mig den overstore Velvilje at lægge ind et ord for mig hos [forlegger] Hr. Wilhelm Hansen". Grieg må ha gått god for Magnus, for i løpet av få år fikk han utgitt flere sanger, klaverstykker, en fiolinsonate og et symfonisk dikt på dette ledende skandinaviske musikkforlaget.

Etter fem år i Hogganvik solgte han gården for å gjenoppta sin musikerkarriere. Ferden gikk til København der han ble dirigent for orkesteret i Tivoli og kapellmester ved et av byens teatre. Magnus var ikke ukjent i den danske hovedstadens musikkliv. Bl.a. hadde han hatt to konsertaftener med egne verk, og Berlinske Tidende skrev rosende om hans kammermusikk:

«Hr. Magnus, som i de senere aar har bestyret sin lille landeiendom i Hoggenvigen pr. Stavanger, har i sin isolation fremdeles dyrket sin kunst, og som de iaftes hørte arbeider godtgjorde, med afgjort held. En strygekvartet, hvormed der iaftes begyndtes, var et smukt vidnesbyrd baade om et afgjort kompositionstalent og en ikke ringe afklaret modenhet. Navnlig de to første stykker forekom os værdifulde baade ved et vægtigt musikalsk indholds eiendommelighed og ved sikker

Københavnoppholdet varte i 14 år. Dirigentarbeidet har nok tatt det meste av tiden, og komponeringen begrenset seg stort sett til teatermusikk. Men vi vet at han i denne perioden fikk framført sin symfoni nr 2 i e-moll. Privat opplevde han det tragiske å miste to av sine barn i turbekulose. Orkesterstykket Frithjofs død er skrevet til minne om sønnen som døde ett år gammel.

I 1912 ble organiststillingen i St.Petri kirke i Stavanger ledig, og Georg Washington Magnus fikk den. Han ble en drivende kraft i byens musikkliv. I tillegg til sitt virke som kirkemusiker var han kapellmester ved Stavanger Faste Scene, musikklærer i skolen, dirigent for Kommunekorpset og ikke minst dirigent for Stavanger Orkesterforening, forløperen til dagens symfoniorkester. Med dette orkesteret fikk han framført sin fiolinkonsert i a-moll. Han arbeidet i denne perioden også på en opera, «Salighedens Ø», men rakk bare å fullføre første akt.  Han greide imidlertid, og ikke uten stor anstrengelse, å samle byens musikalske krefter til det som ble Stavangers første operaoppsetning, Carmen av Georg Bizet. Under en av framføringene av Carmen fikk han et illebefinnende og døde få dager etterpå, 21. januar 1917, bare 54 år gammel.

I nekrologen som stod i Stavanger Aftenblad ble han hyllet som en grunnlegger av byens moderne musikkliv. Og avisen Stavangeren beskriver ham slik:

«Hvor stort og smertelig det tab er, som byens musikliv lider ved Magnus' bortgang lar sig vanskelig overskue. Hans høie dannelse, baade menneskelig seet og musikalsk, øvet en indflydelse, som vanskelig kan overvurderes; han var en mere end almindelig kundskabsrik mand og dertil en sjelden dyp begavelse, en beaandet og fin musiker. Det var blot skade, at Mangus's store beskedenhet hindret ham fra at trænge frem til den anerkjendte plass i første række blandt vore musikere, som han ved sin begavelse og sit dype, fine gemyt hadde krav paa.»

 

Verkliste:

To symfonier (h-moll og e-moll)

Orkesterovertyre

Der Gesang der Okeaniden, symfonisk dikt (orkester med sangsolist og kor)

Frithjofs Heimkehr, symfonisk dikt (orkester)

Konsert for fiolin og orkester (a-moll)

Fuglenes sommersang, orkesterstykke

Frithjofs Død, orkesterstykke

«Concert» for klarinett, fløyte, fiolin, cello og piano

35 sanger (7 samlinger, sang og piano)

12 klaverstykker

17. mai-sang for mannskor

Sanct Hansaftenspill , teatermusikk

Hans Beaucaire, teatermusikk

Fangen paa Zenda, teatermusikk

Sonate for fiolin og piano

Romance for fiolin og piano

Strykevartett i d-moll

Operaen Salighedens Ø (ufullendt)

 

Artikkelen er skrevet av Johs Ringås.

Kilder: 

Kilder: Monica Nicolaisdatter Haugan, Bjørn Samuelsen, Katarina Barth Magnus, Stavanger Aftenblad, Stavangeren.

Georg Washington Magnus (1863 - 1917)
Etablert/født: 
1863
Aktive fra/til: 
1892 til 1917
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Johs Ringås

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 27.11.2013 - 14:21
Oppdatert dato: 18.03.2018 - 12:31
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu