Frode Ytre-Arne

Frode Ytre-Arne foto Team Studio.

Frode Ytre-Arne er en musiker og produsent basert i Stavanger

Frode Ytre-Arne er utdannet ved Stavanger musikkonservatorium, og har jobbet som musiker ved Rogaland Teater siden slutten av 70-tallet. Lydetterarbeid til oppdragsfilm for oljenæringen var i starten det som dannet grunnlaget for studiodriften med Team Studio. I teatrene ble også de digitale mulighetene innen lyd og musikkproduksjon tatt i bruk. Kombinasjonen som musiker og lydprodusent har gitt mange spennende oppdrag både innen scenekunst, media og filmbransje. Rogaland Teater har vært arbeidsgiver siden 1997, hvor han er leder for musikk- og lydavdeling. Studioarbeid og utvikling innen musikk og lydproduksjon har vært en lang og spennende, noe som stadig inspirerer til ny kunnskap og ny anvendelse innen fagfeltet.

Kilder: 
Frode Ytre-Arne
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 10.07.2020 - 11:32
Oppdatert dato: 10.07.2020 - 11:45
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu