Egersund Musikkorps

Egersund Musikkorps ble stiftet 1. januar 1914 etter splittelsen i Egersunds Sang- og Musikkforening.

Korpset fikk nye instrumenter av Arbeiderpartiet mot at det forpliktet seg til å spille gratis på 1. mai-arrangementene.

Kun medlemmer av Arbeiderpartiet kunne være medlemmer i korpset. Dette skapte problemer ved splittelsen i partiet i 1921, men korpset besto. I 1930 kom det imidlertid til en konfrontasjon mellom Kommunistpartiet og korpset. Kommunistene ville arrangere 1. mai-tog, og krevde at korpset skulle stille opp gratis i henhold til den gamle avtalen fra 1913 om gratis spilling på 1. mai-arrangementene. Korpset møtte ikke, men valgte å heller spille på Arbeiderpartiets kveldsmøte.

Egersund Musikkorps hadde i mellomtiden kjøpt seg nye instrumenter, og avtalen fra 1913 hadde mer eller mindre gått i glemmeboka. Korpset ville også være selvstendig og ikke la seg dirigere av noe bestemt politisk parti. Både Arbeiderpartiet og Kommunistpartiet hevdet å være arvtaker etter det gamle Arbeiderpartiet, og krevde eiendomsretten til de gamle instrumentene og retten til å få gratis korpsmusikk på sine 1. mai-arrangementer. Krangelen endte i retten, og dommen ble at Kommunistpartiet formelt var å regne som arvtakeren. Resultatet ble imidlertid at partiet satt igjen med noen gamle instrumenter, men uten et partikorps. Men kommunistene ga seg ikke, og maktet etter kort tid å etablere Arbeiderkorpset.

Virksomheten i Egersund Musikkorps lå nede under okkupasjonen, men når freden kom var det klar til innsats.

I dag er Egersund Musikkorps byens eneste janitsjarkorps blandt voksenkorpsene. Korpset har 50 medlemmer. EMK holder egne konserter og deltar i konkurranser. Av faste oppdrag som korpset har kan nevnes 17. mai spilling, oktoberfest, julekonsert i Egersund kirke 3. søndag i advent og julaften er de selvfølgelig og med på begge julegudstjenester i kirken.

Egersund musikkorps og Egersund Mandssangforening er gode samboere i Tonehuset- godkjent leverandør av sang & musikk til folket! I 

Video: 
Kilder: 
Egersund Musikkorps
Etablert/født: 
1914
Beliggenhet: 
Forfatter: 
Joar Kvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 22.12.2014 - 00:09
Oppdatert dato: 05.09.2022 - 12:35
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu