Primærfaner

Concord Stavanger

Concord Stavanger . Foto hentet fra Concord Stavangers Facebookside

Feiende flotte øvingslokaler/lydsuiter i Stavanger.

Concord Stavanger består av 8 øvingsrom tiltenkt musikkrelatert virksomhet i Sandvigå 7 i Bjergsted, Stavanger. Stavanger opplever stor mangel på arbeidsrom knyttet til musikk, en kulturpolitisk floke somnå løses ved hjelp av nasjonale, kommunale og private midler. Byggeprosessen gjennomføres av lokale entrepenører som, i tillegg til å stå for utbygging, er med på å forme prosjektet. Rommene er allment tilgjengelige for leie.

Kilder: 
Concord Stavanger
Beliggenhet: 
Forfatter: 
JoarKvanvik

Siste oppdateringer

Innleggsdato: 27.03.2020 - 14:14
Oppdatert dato: 27.03.2020 - 14:14
Sist endret av: JoarKvanvik
Toggle menu